ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ WWW.VLAHATASAMIS.BLOGSPOT.GR

Από σήμερα, μεταφερόμαστε για τεχνικούς λόγους, στο www.vlahatasamis.blogspot.gr
(κλικ στον σύνδεσμο για να μεταβείτε εκεί ).
Ζητάμε συγνώμη για την όποια ταλαιπωρία.
Τ.Κ.