ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ

Νέα εικόναThe project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries participating in the

Interreg V-A CBC Programme “Greece – Italy 2014 – 2020”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΕ ΝΕΟΥΣ 18-35 ΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ

(ημερ. λήξης αιτήσεων 6/9/2019)

Καλούνται ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο εργαστήριο ψηφιδωτών που θα πραγματοποιηθεί στο Αργοστόλι, στο ισόγειο του Επιμελητηρίου, στο διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2019.

Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 120 ώρες και θα πραγματοποιηθεί σε 4 εβδομάδες Χ 30 ώρες την εβδομάδα.

Αριθμός θέσεων εργαστηρίου : 10 σπουδαστές.

Πληροφορίες: ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ PRACTICA

τηλ. 2671029151, 2610226652

e-mails info@practica.gr

ekek-kef@otenet.gr