Συμμετοχή του ΕΚΚΙ σε σύσκεψη Οργανώσεων και Εργατικών Κέντρων όλης της χώρας.

Χωρίς τίτλο