ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

thumbnail_galiatsatosΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ                                                                          Κέρκυρα, 03-01-2019

Τηλ.: 26613.61572

email: press2@pin.gov.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Κέρκυρας

Αρμοδιότητες και ενέργειες για την έξοδο από την «κρίση των απορριμμάτων»

Την τελευταία περίοδο και με αφορμή την αδειοδότηση έκτασης παρακείμενης στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου (ιδιοκτησίας Αδελφάτων) για να χρησιμοποιηθεί ως  χώρος προσωρινής εναπόθεσης δεμάτων, επιχειρείται μια απροσχημάτιστη προσπάθεια να μετατεθεί η ευθύνη της αναποτελεσματικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην ΔΕ Κέρκυρας από τους αρμόδιους διαχειριστές (ΣΥΔΙΣΑ , Δήμος) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η επιχείρηση αυτή υλοποιείται τόσο από θεσμικά πρόσωπα όσο και από συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό, το οποίο έχει αναλάβει εργολαβικά την πολεμική με κάθε μέσο απέναντι στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον Περιφερειάρχη.

Για την ενημέρωση των συμπολιτών μας και για την αποτύπωση των πραγματικών περιστατικών επιθυμούμε (αναγκαζόμαστε κατ’ ουσία) να προβούμε σε υπενθύμιση  τόσο των αρμοδιοτήτων της ΠΙΝ σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων όσο και των υποστηρικτικών της ενεργειών για την ταχύτερη και ασφαλέστερη έξοδο από την «κρίση απορριμμάτων», που διέπει την περιοχή.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ:

  1. Απαντώντας στο σχετικό αίτημα του Δήμου Κέρκυρας και του ΣΥΔΙΣΑ, η ΠΙΝ ενέταξε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το έργο «Δημιουργία υποδομής προεργασίας δεματοποίησης κομποστοποίησης και ταφής υπολειμμάτων οικιακών αποβλήτων νομού Κέρκυρας» με προϋπολογισμό 4.200.000 ευρώ, το 2015, ποσό που αυξήθηκε το 2017 στα 4.653.773,11 ευρώ.

     Από την πίστωση αυτή έχουν δαπανηθεί 322.338,70 ευρώ, ήτοι το 6,9%.

 

  1. Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 ο Δήμος Κέρκυρας και ο ΣΥΔΙΣΑ έχουν λάβει τις παρακάτω χρηματοδοτήσεις.

Α) Καμπάνια προκαταρκτικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων μέσω της διαλογής στην πηγή , επαναχρησιμοποίησης και κομποστοποίησης  δήμου Κέρκυρας,  66.400 ευρώ

Β) Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων δήμου Κέρκυρας,  925.476,48 ευρώ

Γ) Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (μεικτών συσκευασιών) δήμου Κέρκυρας, 713.000 ευρώ

Δ) Κατασκευή και εξοπλισμός πράσινων σημείων , δήμου Κέρκυρας, 1.162.506,20 ευρώ

Συνολικό ποσό χρηματοδοτήσεων 2.867.382,68 ευρώ

Μέχρι και σήμερα η ενεργοποίηση των ως άνω δράσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την προοπτική μείωσης του συνολικού όγκου των παραγόμενων  στερεών αποβλήτων δεν υφίσταται και κατά συνέπεια η άντληση πόρων είναι 0  ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΣΑ)

Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στον Περιφερειακό ΦΟ.Δ.Σ.Α Ιονίων Νήσων, με πρώην πρόεδρο τον τ. δήμαρχο Ζακύνθου και νυν πρόεδρο το δήμαρχο Κέρκυρας.

Ανατέθηκε όμως στην ΠΙΝ με απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ύστερα από γραπτή δήλωση του Περιφερειακού ΦΟ.Δ.Σ.Α ότι αδυνατεί να εκπονήσει τον ΠΕΣΔΣΑ.

Σε ό,τι αφορά στην Κέρκυρα ο Περιφερειακός Σχεδιασμός ενσωματώνει απολύτως και στο σύνολο τους τις προτάσεις του δήμου, έτσι όπως περιλαμβάνονται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης που εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Κέρκυρας στις 21/04/2016 και στο οποίο προβλέπεται τόσο η χωροθέτηση, όσο και οι μορφές και διαδικασίες διαχείρισης.

 

Εξάλλου με την πρόσφατη νομοθέτηση του «Κλεισθένη» επιβάλλεται στους Δήμους να συστήσουν  εν νέου περιφερειακό όργανο για τον  σχεδιασμό και την παρακολούθηση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Είναι απορίας άξιον γιατί δεν έχουν αναληφθεί προς την κατεύθυνση αυτή οι σχετικές  πρωτοβουλίες του μεγαλύτερου δήμου  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων;

Γιατί δεν προστρέχουν να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη του σχεδιασμού, ως οφείλουν άλλωστε κατά νόμον να πράξουν;

 

Αδειοδοτήσεις (Αδελφάτα, Λευκίμμη)

  • Σχετικά με την αιτηθείσα αδειοδότηση του γηπέδου που είναι παρακείμενο στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου (ιδιοκτησίας Αδελφάτων) η αρμόδια υπηρεσία της ΠΙΝ απάντησε έγκαιρα ότι αφενός δεν έχει την τυπική αρμοδιότητα να το αδειοδοτήσει και ταυτόχρονα υπέδειξε , ως μη όφειλε, την ακολουθητέα διαδικασία για τη λήψη της σχετικής άδειας.

Δεν είναι επιτρεπτό θεσμικοί εκπρόσωποι να επιζητούν να εκδοθεί άδεια από την Δ/νση Περιβάλλοντος της ΠΙΝ, η οποία δεν θα πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Οι δημόσιες τοποθετήσεις τους για εκπτώσεις στην νομιμότητα ή για  να «κάνει τα στραβά μάτια» η ΠΙΝ, εκθέτουν τους ίδιους και αποκαλύπτουν το έλλειμμα χρηστής δικαιοσύνης που τους διέπει.

  • Είναι προφανές ότι η αδειοδότηση της λειτουργίας του ΧΥΤΥ Λευκίμμης είναι στη σημερινή συγκυρία η μοναδική διέξοδος για την ομαλοποίηση της κατάστασης διαχείρισης και εκεί θα έπρεπε να στρέφονται όλες οι ενέργειες του ΣΥΔΙΣΑ και του Δήμου Κέρκυρας. Παραδόξως και ενώ κατατέθηκε για μια ακόμη φορά πρόσφατο αίτημα αδειοδότησης, προκύπτει μετά από την αυτοψία των υπηρεσιών της ΠΙΝ στο χώρο ότι υπολείπονται αρκετές δράσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να λειτουργήσει απρόσκοπτα και με τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Όποιος προσπαθεί να επιρρίψει ευθύνες στην ΠΙΝ για τη συνεχιζόμενη ταλαιπωρία της Κέρκυρας, των κατοίκων , των επισκεπτών και της οικονομίας της από την ανορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, θα πρέπει πρώτα να απαντήσει σε όσα διατυπώθηκαν παραπάνω , ήτοι:

1)Γιατί δεν αξιοποιούνται οι διαθέσιμοι πόροι και δεν προωθούνται οι απαραίτητες      δράσεις που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό;

2)  Γιατί δεν αναλαμβάνει η αυτοδιοίκηση α’ βαθμού την πλήρη ευθύνη διαχείρισης και σχεδιασμού , όπως από τον νόμο οφείλει να πράξει;

3)Γιατί ζητούν από την ΠΙΝ να εκδώσει άδεια στα Αδελφάτα με εκπτώσεις  στην νομιμότητα;

4)Γιατί ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει  τις εργασίες στον ΧΥΤΥ Λευκίμμης, ώστε να       αδειοδοτηθεί η πλήρης λειτουργία του και να εξομαλυνθεί συνολικά η διαχείριση της μεταβατικής φάσης, να αποφευχθεί η επιβολή του προστίμου από την Ε.Ε και να μην χρειάζεται και η πρόσθετη άδεια για τα Αδελφάτα;

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα συνεχίσει να προσπαθεί στα πλαίσια του θεσμικού της ρόλου και των αρμοδιοτήτων της για την καλυτέρευση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, το ίδιο  συστήνει δε και απαιτεί να πράξουν και οι φορείς που έχουν την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Κέρκυρα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s