Η Σταφιδική Κρίση και η Μετανάστευση (1880-1910)

Η Μετανάστευση
Η οικονομική κρίση, που αντιμετώπισε η Ελλάδα τις
τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, προκάλεσε με-
γάλα προβλήματα στον αγροτικό πληθυσμό της χώ-
ρας. Πολλοί άνδρες κυρίως από την Πελοπόννησο και
τη Στερεά Ελλάδα, στην πλειονότητά τους αγρότες, υ-
ποχρεώθηκαν τότε, εξαιτίας των προβλημάτων στο
εμπόριο της σταφίδας, να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. Οι Ηνω-
μένες Πολιτείες της Αμερικής αποτέλεσαν δημοφιλή προορισμό των Ελλήνων μεταναστών. Εμπορικοί πρά-
κτορες και εταιρείες ακτοπλοϊκών μεταφορών φρόντιζαν για την ασφαλή μεταφορά τους στις νέες πατρί-
δες. Ήταν η αφετηρία μιας μεταναστευτικής κίνησης, που επρόκειτο να συνεχιστεί και τον 20° αιώνα

 Η Σταφιδική Κρίση

1895 – 1910

  1. Η κορινθιακή σταφίδα «Η κορινθιακή σταφίδα καλλιεργείται από τον Ισθμό ως την Αρκαδία, σ’ όλες σχεδόν τις ακτές, βόρειες και δυτικές, του Μοριά. Ο καρπός έχει ένα χρώμα γαλαζωπό και μέγεθος φραγκοστάφυλου. Δεν έχει κουκού- τσια και είναι κρεμασμένος σε μακρουλά τσαμπιά. Μαζεύουν την κορινθιακή σταφίδα την ίδια εποχή με όλα τα άλλα σταφύλια. Μόλις την κόψουν, την ξεραίνουν στο φούρνο, την αμπαλάρουν και την στέλνουν στη Αγγλία. Αν η Ελλάδα σταματούσε να παράγει αυτούς τους μικρούς πολύτιμους καρπούς, δεν θα υπήρ- χαν πια ούτε plum-puddings, ούτε plum-cakes (πουτίγκες και κέικ), ούτε καμιά απ’ αυτές τις λιχουδιές που έχουν για βάση τους την κορινθιακή σταφίδα. Αν η αρρώστεια της σταφίδας που κατέστρεψε στα 1852 τα δύο τρίτα της σοδειάς, είχε χτυπήσει τα κλήματα, η Αγγλία θα στερούνταν την πιο αγνή της απόλαυση και η Ελλάδα το πιο ουσιαστικό από τα εισοδήματά της». Έντμοντ Αμπού, Η Ελλάδα τον Όθωνος, πρόλογος, επιμέλεια και σχολιασμός Τάσος Βουρνάς, Αθήνα, χχ., σσ. 96-9Η Σταφιδική Κρίση και η μετανάστευση:http://www.youtube.com/watch?v=aougt4CcUtA

Συνέχεια ανάγνωσης «Η Σταφιδική Κρίση και η Μετανάστευση (1880-1910)»